Chuyên mục: Tin tức

  • Cách giải quyết yêu cầu khách hàng

    Trong thời gian lưu trú tại khách sạn, khách hàng có thể sẽ có rất nhiều các tình huống phát sinh và cần đến sự giúp đỡ của các nhân viên khách sạn. Vậy trả lời khi nhân được lời yêu cầu đó ra sao và giải quyết chúng bằng cách nào? Nếu như bạn […]
    Xem thêm
  • Các tiêu chí đánh giá khách sạn

    Tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch quyết định xếp hạng khách sạn theo 5 tiêu chí: vị trí, kiến trúc; trang thiết bị, tiện nghi phục vụ; dịch vụ và mức độ phục vụ; nhân viên phục vụ; vệ sinh. Chi tiết các yêu cầu chung về tiêu chuẩn xếp hạng theo Quyết định […]
    Xem thêm